ความสวยงามของริมคลอง คูเมืองเดิม ริมรั้ว ศาลอุทรรณ์ คดีชำนัญพิเศษ หน้าศาลฏีกา ศาลยุติธรรม

 

มาชมความสวยงาม ริมคลอง คูเมืองเดิม ริมรั้ว ศาลอุทรรณ์ คดีชำนัญพิเศษ หน้าศาลฏีกา ศาลยุติธรรม กำลัง ตกแต่งดอกไม้ ประดับประดา เตรียมงาน เฉลิม ฉลอง พระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก ปี๒๕๖๒.ริมคลองข้างกระทรวงการคลัง ร.ร.รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กระทรวงเกษตและสหกรณ์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย..จากทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ด.ไม่รู้จักเหนื่อย..ครับ.เจ้านาย.ปู้น.ปู้น..

 

 

 

 

 

 

 

Related posts