ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.4 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าจะตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้บริโภค

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.4 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าจะตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้บริโภค

 

https://www.facebook.com/155367977855088/posts/2327031014022096/

มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าจะตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้บริโภค การชำระค่าไฟฟ้าให้ตรงเวลาเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน แต่ถ้าเกิดเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าให้ตรงเวลาได้ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ ได้ยกระดับมาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้า กำหนดให้การตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้ใช้บริการมากขึ้น

ตอนที่ 4 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าจะตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้บริโภค…

โพสต์โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019

 

Related posts