ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.5 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ให้ค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี

ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.5 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ให้ค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี

 

https://www.facebook.com/155367977855088/posts/2327032294021968/

มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ให้ค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี เคยไหมที่บางเดือนค่าไฟฟ้าของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากจนผิดปกติ นั่นอาจเกิดจากมิเตอร์ไฟฟ้ามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เป็นได้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ จึงได้ยกระดับมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านี้

ตอนที่ 5 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ให้ค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี…

โพสต์โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019

 

Related posts