กระทรวงแรงงานเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติร.10เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงแรงงานเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติร.10เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลย์สงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “แรงงานร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อน้อมถวายพระพรชัยแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมชนกนาถ

พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงให้ความสำคัญแก่แรงงานทุกหมู่เหล่า ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบรมชนกนาถ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับโครงการในพระราชดำริของพระองค์เอง ดังนั้น เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล กระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ 101 อาชีพ และโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องานแรงงานร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

สำหรับที่มาของชื่อโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ ฯ จะใช้เลข10 สื่อความหมายแทน ร.10 ส่วนเลข1ด้านท้าย หมายถึงคนไทยที่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ฝึกอาชีพรวม 101 สาขา ให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 10,000 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ตามสถานที่สาธารณะ (วัด , มัสยิด ,โรงเรียน , และสถานที่สาธารณะอื่นๆ ) สำหรับโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติ จะเป็นการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในประเทศกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและจีนตอนใต้บางส่วน (CLMTV) โดยจะมีการสอดแทรกเนื้อหาการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย
รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานได้จัดนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่าน นอกจากนี้ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบหมวกแก๊ปจำนวน 20,000 ใบจากกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน นำไปมอบให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้เป็นที่ระลึก ส่วนอีกกิจกรรมที่นำมาจัดในวันนี้คือ การสาธิตฝึกอาชีพ จำนวน 10 สาขาอาชีพ ทั้งด้านอาชีพอิสระและอาชีพด้านช่าง โดยมีการนำตัวอย่างสาขาอาชีพมาสาธิตจำนวน 10 สาขา ประกอบด้วย การสาธิตสาขาอาชีพอิสระ ด้านศิลปะประดิษฐ์ เช่นการทำผ้าพันคอแฟนซี การทำตระกร้าไม้เดคูพาจ การปักริบบิ้น การทำผลิตภัณฑ์หนัง และการทำต้นคริสตัลมงคล ส่วนสาขาอาชีพด้านช่างได้แก่ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กภายในบ้าน ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ช่างติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง เป็นต้น
“ทั้งนี้ คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ จะได้รับความรู้ และเพิ่มพูนทักษะ ด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ พร้อมทั้งน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ได้สืบสานพระราชปณิธาน แห่งองค์สมเด็จพระชนกนาถ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน เป็นคนดีของสังคม ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป” รมว.แรงงานกล่าวทิ้งท้าย.

Related posts