มหกรรมแสดงสินค้าที่จัดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสุโขทัย

มหกรรมแสดงสินค้าที่จัดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียง รวมถึงงานหัตถกรรมที่มีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสุโขทัย

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Glow of glory มนต์เสน่ห์แห่งความรุ่งโรจน์ ของวิถีสุโขทัย” มหกรรมแสดงสินค้าที่จัดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียง รวมถึงงานหัตถกรรมที่มีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสุโขทัย

ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้า และพัฒนาตลาดเชิงรุกอย่างบูรณาการประจำปี โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของจังหวัดสุโขทัย และการออกบูธแสดงสินค้าหัตถกรรมต่างๆ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ณ West gate Hall ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต บางใหญ่

 

Related posts