นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานมอบบ้านให้แก่นายตั้ง – นางส้ม พาขุนทด ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีบ้านอยู่อาศัย

นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานมอบบ้านให้แก่นายตั้ง – นางส้ม พาขุนทด ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีบ้านอยู่อาศัย

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 07.00 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานมอบบ้านให้แก่นายตั้ง – นางส้ม พาขุนทด อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 15 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีบ้านอยู่อาศัย

โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างบ้าน มูลค่ากว่า 120,000 บาท จากคุณจรัญ – คุณพิกุล แสงหิรัญ เจ้าของบริษัทแสงหิรัญกำแพงรั้ว ซึ่งมีนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน และนายจักรินทร์ เรืองจาบ ผอ.รพ.สต.กุดพิมาน เป็นผู้ประสานงาน

ทั้งนี้คณะผู้บริหารอบต.กุดพิมาน สมาชิกสภาอบต.กุดพิมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทไทยคาลิจำกัด สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทดจำกัด พร้อมด้วยประชาชนตำบลกุดพิมาน ได้ร่วมแรงกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ


พิธีมอบบ้านในวันนี้ มีนายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.เขต 14 จ.นครราชสีมา นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.นครราชสีมา นายชาญชัย. ศรีวิพัฒน์ ส.อบจ.นครราชสีมา นายทวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์ กำนันตำบลกุดพิมาน นายสมนึก ดุษฎีนิศากร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน จำนวนมาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้แก่นายตั้ง พาขุนทด

Related posts