เริ่มแล้ว!! ราชทัณฑ์ เปิดลงทะเบียน โครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ ” Bike for Green prison 2019 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

“เริ่มแล้ว!! ราชทัณฑ์ เปิดลงทะเบียน โครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ ” Bike for Green prison 2019 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง!!

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ต.วังจันทร์ อ.เเก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญกองพัฒนาพฤตินิสัย ผู้จัดกิจกรรม “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 โดยมี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายบริหาร) ได้ให้เกียรติมาลงทะเบียน และให้กำลังใจกับคณะทำงาน ณ จุดลงทะเบียน

โดยวันนี้ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขึ้นภายในเรือนจำดังกล่าว ซึ่งนักกีฬาที่มาลงทะเบียนก็จะมีมาจากหลายภาคส่วนและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จากทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภท ประเภทที่1 คือเสือหมอบ ประกอบด้วยรุ่นทั่วไปชาย อายุตั้งแต่ 35-50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไปหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ประเภทที่2 คือเสือภูเขา ประกอบด้วย รุ่นทั่วไปชายอายุ 35-50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไปหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ระยะทาง 47 กม.โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 500 คน!!

Related posts