สภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขม ประชุมวาระ พิเศษ ในวาระครบรอบ 4 ปี สภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขม

สภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขม ประชุมวาระ พิเศษ ในวาระครบรอบ 4 ปี

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคุณสมพรนิลทกาล ซอยเพชรเกษม 108 เขตหนองแขม สภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขม จัดการประชุม วาระพิเศษ เนื่องด้วยโอกาส ครบรอบวาระการดำเนินการครบรอบ 4 ปี การดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขม 17 ตุลาคม 2562

 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

 

Related posts