ไวรัสโคโรนา: สเปนประกาศปิดพรมแดนทางบกแล้ว เตือนนักท่องเที่ยวรีบเดินทางออก

(17 มี.ค.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า รัฐบาลสเปนประกาศปิดพรมแดนทางบกตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.2563 ไปจนกว่าจะยกเลิกการบังคับใช้ State of Alarm โดยยกเว้นการเข้าพรมแดนเฉพาะคนสเปน ผู้มีถิ่นพำนักในสเปน แรงงานข้ามพรมแดน และผู้มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นอย่างยิ่งยวด รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้า

ยหลังจากนี้ สเปนอาจมีการบังคับใช้มาตรการเพิ่มเติมกับการเดินทางทางน้ำและทางอากาศด้วย โดยที่ช่วงนี้มีการยกเลิกเที่ยวบินเข้าและออกจากสเปนของสายการบินต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ใดมีกำหนดการจะเดินทางออกจากสเปนในช่วงเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังอาจตกค้างอยู่ในสเปน

ขอให้รีบพิจารณาเปลี่ยนกำหนดการเดินทางออกจากสเปนโดยเร็ว และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสเปนเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19

Related posts