“บิ๊กตู่” ลุยเอง นั่งประธาน ศอฉ.สู้โควิด-19 ตั้ง 8 ศูนย์ ปฏิบัติการรอบด้าน

หลังจากคณะรัฐมนตรี ให้อำนาจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ ที่ห้องทำงานบนตึกบัญชาการ 1 โดยมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ซึ่งเป็นตัวแทนเหล่าทัพ พร้อมตัวแทนทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจและทหาร เข้าร่วมประชุม ซึ่งคาดว่าเป็นการหารือเพื่อวางโครงสร้างการทำงาน ศอฉ.

พร้อมเตรียมแบ่งหน้าที่และเตรียมงานในส่วนของแต่ละหน่วยงาน ก่อนนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้วยตนเอง ในวันที่ 26 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น จะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มี นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง เป็นเลขานุการศูนย์ฯ

โดยมีสำนักเลขาธิการศูนย์ฯ มีคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์และคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เป็นองค์ประกอบ โดยภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะมี

1.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขดูแล

2.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ดูแล

3.ศูนย์ปฏิบัติการด้านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดูแล

4.ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 มีสำนักนายกรัฐมนตรีดูแล

5.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ มีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ สตม.ดูแล

6.ศูนย์กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขดูแล

7.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้า มีกระทรวงพาณิชย์ดูแล

8.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนการปฏิบัติของทหาร-ตำรวจ มีกองบัญชาการกองทัพไทย ทบ. ทร. ทอ.และ ตร.ดูแล

Related posts