ผู้ว่าฯ พิษณุโลกสั่งปิดคอนโด หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุดเจอติดเชื้อรวม 3 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลุยสั่งปิดคอนโด กลางเมืองพิษณุโลก หลังพบหญิงสาวเทรนเนอร์ ติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ไปแล้ว  1 ราย  ซึ่งยอดล่าสุดขณะนี้ ผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมเป็น 3 ราย โดย 2 รายหลังเป็นลูกของสาวเทรนเนอร์ ที่อยู่ในห้องคอนโดเดียวกัน และอีกรายเป็นแรงงานจากกรุงเทพมหานคร กลับมาบ้านที่ อ.เนินมะปราง แล้วพบเชื้อ

เมื่อเวลา  23.00 น. ของวันที่  25 มี.ค. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เข้าแจ้งต่อผู้ประกอบการคอนโด แอดทรี คอนโด ย่านถนนบึงพระจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังมีพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19 หญิงสาววัย 43 ปี ที่อาศัยอยู่คอนโดดังกล่าว โดยผลการตรวจยืนยันพบเชื้อเมื่อเย็นวานที่ผ่านมา ล่าสุดในช่วงค่ำนี้( 25 มี.ค.) ผลตรวจลูกของหญิงสาวที่พบเชื้อรายแรก อายุประมาณ 20 ปี ที่อาศัยอยู่ในห้องเดียวกัน พบเชื้อโควิด19 ด้วย แต่อาการไม่รุนแรงเหมือนกันผู้เป็นแม่ อีก 1 ราย

ขณะที่อีกรายแพทย์ได้ยืนยันพบเชื้อเป็นแรงงานที่กลับจากกรุงเทพ มาอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมที่ อ.เนินมะปราง และมีอาการไข้ แล้วหาหมอและพบว่ามีเชื้อโควิค 19 อีกราย ซึ่งทั้ง 3 ราย นั้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ส่งหนังสือด่วน ถึงหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว โดยมีใจความว่า “ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนานประกอบกับมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อโรคเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก และยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ

ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากสถานที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำสั่งปิดชั่วคราวสถานที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดโรคเพื่อให้ครอบคลุมสถานที่เสี่ยงทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563”

ซึ่งล่าสุดได้มีคำสั่งปิดสถานที่พักของ ผู้ติดเชื้อหญิงรายแรก ของจังหวัดพิษณุโลก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 (1) (3)  แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำสั่ง  ข้อ 1 ปิดอาคารชุด แอททรีคอนโด ถ.บึงพระจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. และห้ามผู้ใดเข้าไป หรือออกจากสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หรือผู้ที่นายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบหมาย) และให้บุคคลซึ่งอยู่ในบังคับตามคำสั่งปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

โดยในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จะได้ทำการคัดกรองผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโด ดังกล่าว ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมาก หรือเสี่ยงน้อย อีกครั้ง

Related posts