เปิดไทม์ไลน์ “ผอ.โรงพยาบาล” ติดไวรัสโควิด-19 ยังไม่ชัดรับเชื้อมาจากไหน

จากกรณี นายแพทย์นำพล ผอ.รพ.สมุทรปราการ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ออกมาแถลงเมื่อวานนี้ คืบหน้าล่าสุดในวันนี้ที่ 27 มีนาคม 2563 นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า วันนี้เป็นวันที่ 3 แล้วที่ตนต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน โดยใช้ชีวิตตามปกติ เผอิญตนอยู่ที่บ้านพักคนเดียวจึงไม่ต้องระวังญาติพี่น้องแต่อย่างใด

ส่วนในการบริหารงานของสาธารณสุขนั้นตนได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการปฎิบัติราชการแทน ในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรปราการเอง หลังจากที่ผู้อำนวยการไปรักษาตัวอยู่ ได้มีการมอบหมายในรองผู้อำนวยการปฎิบัติราชการแทน ส่วนผู้ใกล้ชิดทั้ง 20 คนผลการตรวจออกมาแล้วได้เป็นผลลบ ไม่พบเชื้อโควิด แต่ยังคงต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านอีก 14 วัน เพื่อรอดูอาการว่ามีอาการป่วยอีกหรือไม่

ไทม์ไลน์ นายแพทย์นำพล ผอ.รพ.สมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้

1 มีนาคม : อยู่คอนโดกรุงเทพฯ
2 มีนาคม : ประชุมกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่กระทรวงสาธารณสุข
3 มีนาคม : ทำงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
4 มีนาคม : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี บ่าย – ทำงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
5 มีนาคม : เช้า – เข้าทำงานที่โรงพยาบาล เที่ยง – เดินทางมาประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
6 มีนาคม : เช้า – ประชุมชมรม รพศ / รพท ที่กระทรวงสาธารณสุข กลับไปรายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กลับไปนอนคอนโดในกรุงเทพฯ
7 มีนาคม : อยู่คอนโดในกรุงเทพฯ
8 มีนาคม : เช้า – อยู่คอนโดในกรุงเทพฯ เย็น – เดินทางกลับปราจีนบุรี
9 มีนาคม : เช้า – เก็บห้องทำงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เที่ยง – กินเย็นตาโฟร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกล่าวอำลา เย็น – กินข้าวร่วมกับทีมบริหารโรงพยาบาลและศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ประมาณ 20 คน ที่ร้านอาหารในจังหวัดปราจีนบุรี
10 มีนาคม : เดินทางมาที่คอนโดในกรุงเทพฯ
11 มีนาคม : รายงานตัว ปฐมนิเทศที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงเดินทางมาพักที่คอนโด เนื่องจากไม่สบาย
12 มีนาคม : ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขอตรวจ Covid เจ้าหน้าที่ไม่ให้ตรวจ เนื่องจากไม่มีภาวะเสี่ยง ตอนบ่าย ถูกตามกลับให้ไปตรวจได้ จึงตรวจ Covid
13 มีนาคม : ไปเข้าร่วมอบรมที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ผลตรวจ Covid-ve
14 มีนาคม : พักที่คอนโดในกรุงเทพฯ 15 มีนาคม : ตีกอล์ฟที่ Royal James ศาลายา ฝนตก เที่ยง – เดินทางกลับที่คอนโด
16 มีนาคม : เดินทางมารับตำแหน่งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เข้าสักการะสถานที่ต่างๆ เที่ยง – กินข้าวกลางวัน ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ 13.30 น. ประชุมทีมนำโรงพยาบาลสมุทรปราการ 17.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 ที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 5 ราย เดินทางกลับคอนโดที่สมุทรปราการ
17 มีนาคม : ประชุมทีมการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสมุทรปราการ บ่าย – ประชุมทีมนำ 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ 18 มีนาคม : เช้า – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เที่ยง – ประชุมร่วมผู้ตรวจราชการที่สุวรรณภูมิ บ่าย – VDO Conference ที่โรงพยาบาล
19 มีนาคม : ประชุมและทำงานที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยม Ward Covid และเตรียมทำ Cohort Ward 24 เตียง เพื่อรองรับ case Covid 20 มีนาคม : เช้า – ประชุมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ บ่าย – ประชุมร่วมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเตรียมรับมือ Covid เย็น – กลับปราจีนบุรี
21 มีนาคม : ขนของย้ายเข้าบ้านพักโรงพยาบาลสมุทรปราการ 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
22 มีนาคม : พักที่บ้านพัก ผอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ
23 มีนาคม : เช้า – ประชุมทีมนำโรงพยาบาล พบแพทย์ตรวจ Covid เป็นครั้งที่ 2 13.00 น. ประชุมการจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ เพื่อรองรับ Covid ที่ห้องผู้ตรวจราชการเขต 6 กระทรวงสาธารณสุข
24 มีนาคม : เช้า – ประชุม Covid ที่ สสจ.สมุทรปราการ บ่าย – ประชุมร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ PPE
25 มีนาคม : ประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน 12.00 น. ทราบผล Covid +ve บ่าย – มา admit ที่โรงพยาบาลราชวิถี

ลำดับอาการเจ็บป่วย

10 มีนาคม : เริ่มเจ็บคอ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่มีไข้
11 มีนาคม : เจ็บคอเท่าเดิม มีน้ำมูก ไม่มีไข้
12 มีนาคม : อาการไม่ดีขึ้น ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางพลี
13 มีนาคม : อาการดีขึ้น ผล Covid – ve
14-15 มีนาคม : อาการปกติดี
16-20 มีนาคม : เจ็บคอเล็กน้อย อาการอื่นๆ ปกติดี
21 มีนาคม : บ่าย มีไอ น้ำมูก ไม่มีไข้ กลางคืน ไอมากขึ้น
22 มีนาคม : อาการคล้ายๆ เดิม
23 มีนาคม : มีอาการหวัดเล็กน้อย ไอ ไม่มีไข้ พบแพทย์ตรวจ Covid กินยา – อาการดีขึ้นบ้าง
24 มีนาคม : ไอลดลง น้ำมูกเล็กน้อย
25 มีนาคม : ผลตรวจ Covid +ve

 

Related posts