“หมอยง” บอกให้เตรียมตัวเตรียมใจ โควิด-19 ยังต้องสู้อีกนาน เตือนจัดการปัจจัย 4 ให้ดี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก นพ.ยง ภู่วรวรรณ เรื่อง “โควิด 19 เราต้องต่อสู้อีกยาวนาน” มีเนื้อหาดังนี้

“โควิด 19 เราต้องต่อสู้อีกยาวนาน อย่างที่เคยกล่าวไว้ เราจะต้องร่วมกันอีกยาวนาน เหมือนวิ่งมาราธอน สิ่งที่ต้องการขณะนี้ ต้องการความร่วมมือร่วมใจ และให้ประชาชนไทยทุกคนได้ถึง ความจำเป็นขั้นพื้นฐานคือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

เราจะต้องจัดแบ่งปัน เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร ถ้ามีการกระจายอาหารให้ทั่วถึงทุกคนจะต้องไม่อดเราได้เปรียบกว่าประเทศที่มีน้ำมันแต่ไม่มีอาหาร ถ้าเรารู้จักแบ่งปันที่อยู่อาศัยต้องมีน้ำ ไฟ ดังนั้น ขณะนี้ น้ำ ไฟ ถ้าประชาชนไม่มีจ่าย ก็อย่าไปตัดน้ำ ตัดไฟเลย ให้ทุกคนอยู่ได้

เครื่องนุ่งห่ม ก็ขอให้มีแบบพอเพียง ส่วนความเจ็บป่วย ยารักษาโรค ทางการก็พร้อมจะเข้ามาดูแล การเรียนการศึกษาของเด็กไทย ขณะอยู่บ้าน จะต้องปรับเปลี่ยน ผู้ปกครองที่บ้านจะต้องช่วยด้วย

ขณะนี้ที่เราต้องการควบคุมโรคให้น้อยที่สุด เพื่อรอ ยาที่มีประสิทธิภาพสูง ลดอัตราการเสียชีวิตลงให้ได้ รอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการป้องกันโรค และเมื่อมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มเกิดขึ้น ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ เราจะต้องร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน”

Related posts