ทำบุญ 100 วันนายวิวัฒน์ เกตกะโกมล ที่วัดใหญ่ชัยมงคล (วัดหนองบัวโคก) ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ทำบุญ 100 วันนายวิวัฒน์ เกตกะโกมล ที่วัดใหญ่ชัยมงคล (วัดหนองบัวโคก) ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ทำบุญ 100 วันนายวิวัฒน์ เกตกะโกมล ที่วัดใหญ่ชัยมงคล (วัดหนองบัวโคก) ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางดารา เกตกะโกมล นางสาววิราดา( จักจั่น)เกตกะโกมล ภรรยาและบุตรตรีเป็นเจ้าภาพ โดยมีญาติสนิท มิตรสหาย ที่เคารพนับถือ โดยเฉพาะสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด พันตำรวจโท พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกับสภ.ด่านขุนทด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกุล วงศ์กาฬสินธุ์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา

Related posts