พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2563

พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2563

 

ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ได้ระลึกถึงวันสำคัญ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  พลอากาศตรี เอกศักดิ์  เทภาสิต  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงพระพุทธรัตนมาลา พระพุทธรูปประจำศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วย รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารอากาศโยธิน หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ข้าราชการทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมพิธี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงพระพุทธรัตนมาลา ที่หน้าหอพระพุทธรัตนมาลาพระพุทธรูปประจำหน่วยงานพร้อมกันนี้พลอากาศตรี เอกศักดิ์  เทภาสิต  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน ทำพิธีบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่  ถวายพวงมาลัย ผูกผ้าเจ็ดสี เพื่อเป็นการสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่ประจำศูนย์การทหารอากาศโยธิน

 

ทั้งนี้ได้มีหน่วยบัญชาการทหารอากาศ กองบังคับการทหารอากาศ และหน่วยงานข้าราชการทหารอากาศ ต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดย พลอากาศตรี เอกศักดิ์  เทภาสิต  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ คณะที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ 58 ปี พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ชั้น 3 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว  นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลภายในหน่วยงานศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการของศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว  ทั้งนี้ได้ถือเป็นฤกษ์มงคล ทำบุญอาคารกองบังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หลังใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและรับมอบอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการจัดพิธีสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธี พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้มอบโล่รางวัล จากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นการชมเชยการช่วยเหลือราชการทหาร ให้แก่ นายชุนไห่  จ้าว  ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหลังคาที่จอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างอาคาร กองบังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวนเงิน 1,090,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาท) ไว้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ทางราชการ และ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

Related posts