” บิ๊กอู๋ ” มอบการบ้านหัวหน้าส่วนครึ่งปีหลัง

 

พล.ต.อ.อดุลย์ ? กล่าวต่อปี 2562 กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อยการดำเนินงานตามนโยบาย3A (13-4-7)จนมีผลงานที่สำคัญเป็นรูปธรรม ได้แก่การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นคุณภาพส่งเสริมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

Related posts