จัดตั้งศูนย์์วิจัยแรงงานแห่งชาติ !!!

 

 

 

 

ทุกวันศุกร์ป๋าแหง็มจะนำเสนอเรื่องราว ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงแรงงาน-จับมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..จัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ซึ่งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาตินี้ ตั้งอยู่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..ในขณะที่-ที่กระทรวงแรงงาน ก็มีศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน-อยู่แล้ว การทำงานของทั้ง 2 ศูนย์นี้ จะสัมพันธ์กันอย่างไร..มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน อย่างไร ฟัง-ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน..”เฉลย”..และท่านก็ถามแรงๆๆ-ไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ทุกคน.. (ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ) พัฒนากำลังแรงงานศักยภาพ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงแรงงานจับมือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ สนับสนุนทางวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน BiG ประเดี๋ยวท้ายข่าว-จะเฉลยนะครับ..ว่าศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน และศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ มีความสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างไร (มอบนโยบาย6เดือนหลัง) วันนี้-พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย 5 เสือกระทรวงแรงงาน.. 1.นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน 3.นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ 5.นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม..และเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วน 750 คน..ได้ประชุมมอบนโยบาย 6 เดือนหลัง แล้วท่านก็เฉลย ความสัมพันธ์และความสำคัญของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน-ทุกคน ตระหนักครับ …..วันนี้กระทรวงเราขับเคลื่อนในเชิงเอกภาพและบูรณาการ..โดยมีเครื่องมือคือ ศูนย์ปฏิบัติการ และจะมีเครื่องมือใหม่คือศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ..มันจะไปด้วยกันของระดับนโยบาย..ที่จะสร้าง Big Data และทำการวิจัย ขับเคลื่อนแผน..ห้องปฏิบัติการมันขับเคลื่อนได้..และมองอนาคตได้ชัดเจนนะครับ วันนี้เราจะทำอย่างนี้…)) นโยบาย 3A คือนโยบายเร่งด่วน 13 นโยบาย..นโยบายระดับพื้นฐาน 4 นโยบาย..และนโยบายบริหารการพัฒนา 7นโยบาย..รองรับยุทธิศาสตร์ชาติ 20 ปี และไทยแลนด์4.0 ครับ (วันสตรีสากล) วันนี้นะครับ เป็นวันสตรีสากล..กรมสวัสดิการประคุ้มครองแรงงาน เป็นเจ้าภาพจัดงาน..ตลอดทั้งวันนะครับที่โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต.. ภาคบ่ายจะมีการมอบโล่รางวัลแก่สตรีที่ทำงานดีเด่น ประจำปี 2562 ..พลังสตรี-พลังที่บริสุทธิ์..ขนมปังและดอกกุหลาบ..คือคำขวัญวันสตรีสากลในยุคแรกเริ่ม ครับ (ช่วงถามแรงสสส์-ตอบแรงงสสส์ ท่านพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถามแรงสส์ๆ..เพื่อกระตุ้มจิตวิญญาณของชาวกระทรวงแรงงาน …..ท่านฝากชื่อเสียงไว้เถอะครับ..ว่าครั้งหนึ่งท นได้เป็นแรงงาน-ท่านได้สร้างอะไรไว้เยอะแยะ ให้พี่น้องมีงานทำ และเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องนะครับ …มีใครจะสอบถามไหมครับ..หรือว่าที่ผ่านมา ทำหมดแล้วครับ..มีม็ย ที่ผ่านมาทำหมดแล้ว มีมั๊ย..ยกมือหน่อยผมจะไปดูนะ..ที่ผ่านมาหนูทำหมดแล้วครับ..มีมั๊ย..ทำไมฮะ…ที่ผ่านมายังไม่ทำเลยครับ((หัวเราะ).โอเคผมว่าทำแล้วครึ่งหนึ่ง.. ป๋าแหง็ม และทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่สรู้จักเหนื่อย..รับปากจะทำและติดตามผลงาน-ให้กำลังใจชาวแรงงาน-เผยแพร่ต่อสาธารณชน ต่อไป ครับเจ้านาย ปู๊นๆๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts