เดินรณรงค์เลือกตั้งกันในวันที่ 24 มีนาคม 2562

 

ผอ.เขต. บางเขน และ ผอ. โรงเรียนไทยนิยม ร่วม กับนักเรียน ออกเดินรณรงค์ ให้คนออกไปเลือกตั้งกันในวันที่ 24. มีนาคม 2562. นี้นะครับ.เจ้านาย ปู้น.ปู้น..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts