สสปท .เป็นแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

 

วันที่ 15. มีนาคม 2562
ส ส ป ท .เป็นแผน ฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อม อพยพ
หนีไฟ ประจำปี 2562.
ณ.อาคาร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สว่นแยกตลิ่งชัน) ดำเนินการซ้อมโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก ดับเพลิง
บางขุนนนท์.ก.ท.ม. ตำรวจ ส.น. ตลิ่งชัน ก.ท.ม. และโรงพยาบาล สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเจ้า
นาย.ปู้น.ปู้น..

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432244744212733&id=100022816340043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts