7 วันสุดท้าย ชี้ชะตาประเทศไทย

 

” 7 วันสุดท้าย ชี้ชะตาประเทศไทย “

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 มีการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยอำเภอด่านขุนทด หน่วยเลือกตั้งอยู่ที่หอประชุมอำเภอด่านขุนทด มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 1,058 คน และมีผู้มีสิทธิ์ในเขต ที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 42 คน ที่อำเภอเทพารักษ์หน่วยเลือกตั้งกลาง เลือกตั้งที่หอประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ และเขตอำเภอสีคิ้ว 6 ตำบล หน่วยเลือกตั้งกลาง ที่ตำบลหนองบัวน้อย

 

 

 

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา อันประกอบไปด้วยอำเภอด่านขุนทด 16 ตำบล ส่วนอำเภอเทพารักษ์ 4 ตำบล และอำเภอสีคิ้ว 6 ตำบล ประกอบไปด้วยตำบลหนองบัวน้อย ตำบลกฤษณา ตำบลวังโรงใหญ่ ตำบลกุดน้อย ตำบลดอนเมืองและตำบลบ้านหัน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 371 หน่วย มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 35 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอด่านขุนทดจำนวน 101,865 คน อำเภอเทพารักษ์ จำนวนผู้มีสิทธิ์ 19,321 คน อำเภอสีคิ้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 32,490คน รวมผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 153,676 คน ซึ่งในวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางอำเภอด่านขุนทด โดยมีนายไพฑูรย ์มหาชื่นใจนายอำเภอด่านขุนทดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมใจ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนดีเพื่อเป็นตัวแทนในสภา วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ให้เป็นจำนวนมาก และจะไม่นอนหลับทับสิทธิ์ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมามีนายไพฑูรย ์มหาชื่นใจ เป็นประธานกรรมการ การเลือกตั้ง มีนายนิติพัฒน์ ขอดทอง เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง

 

 

 

 

 

ดำรง​ค​์​ จิ​รา​นุ​ไชย​วัฒนา​(แฟรงค์​ด่าน​ขุน​ทด)​

 

 

Related posts