ประชุมพันธกรณีอนุสัญญา C188

 

ก่อนประชุมพันธกรณี C188

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุม แนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีC188-หลังจากที่รมว.แรงงาน เดินทางไปให้สัตยาบัน เมื่อ30มกราคม2562 มาวันนี้-ก็ต้องมาประชุมกันว่า-จะทำอพไรให้สอดคล้องกับอนุสัญญาC188บ้าง อาทิ แก้ไขกฎหมาย การเตรียมความพร้อมต่างๆ เพราะสิ่งนี้กำลังเป็นสิ่งใหม่ล่าสุดของ-แรงงานไทย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมการกงสุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสมาคมประมง 10 จังหวัด…เข้าร่วมประชุม ครับเจ้านาย ปู๊นๆ

 

หลังประชุมพันธกรณี C188

 

 

พล.ต.อ.อดุลยื แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน บอกในที่ประชุมได้พูดถึงผลดีของการเข้าร่วมลงนามสัตยาบันC188 มีอยู่ด้วยกัน 7 ข้อ ILOได้เชิญนายกรัฐมนตรีของไทยไปร่วมงาน100ปีการก่อตั้งILOที่กรุงเจนีวา ด้วยนะครับ อยากให้เพื่อนชาวประมงทะเล ตั้งใจฟัง นะครับ เพราะประมาณเดือนพฤศจิกายน-ตุลาคม กฎหมายแรงงานประมงฉบับใหม่หลายฉบับ ก็จะมีผลบังคับใช้แล้วครับ

 

 

 

 

Related posts