หลังประชุมพันธกรณีC188 , Mr Gramme Buckley ผอ ILO ไทย กัมพูชาและลาว

 

 

Mr.Gramme Buckley ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว ให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจ ทุกคำพูดล้วนแล้วแต่ชื่นชมการทำงานของไทย..สิ่งที่ยากที่สุดคือการแก้ไขกฎหมายให้สอดคลองกับอนุสัญญาC188….และสิ่งที่ยากที่สุด คือการบังคับใช้กฎหมาย…ซึ่งรัฐบาลไทยทำได้…จะสนับสนุนเป็นประธานอาเซียน-เต็มที่..และบอกว่า นายกรัฐมนตรีของไทย-จะได้กล่าวสุนทรพจน์ ในงานคครบรอบ100ปีILOด้วย นะครับ …

 

 

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจ ความคลางแคลงใจระหว่าง กระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสมาคมประมง 22 จังหวัด หมดไปแล้ว..น่าสนใจมากครับ

 

 

 

 

 

Related posts