ครบรอบ100ปี ไทยร่วมก่อตั้ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO

 

หลังสงครามโลกครั้งที่1 ยุติลง
ไทยได้ร่วมก่อตั้ง-องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO-
ปีนี้ครบการสถาปนาองค์การระหว่างประเทศครบรอบ100ปีแล้วค่ะ..
นั้นหมายถึงว่า-100ปีทั้งของILO และ100ปีของไทยที่ร่วมก่อตั้ง…และในวันครบรอบ-เดือนมิถุนายน..ไทยยังได้เป็น1ใน24ประเทศที่ได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก
ประวัติของILO คร่าวๆเป็นมาอย่างไร ติดตามเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหง็ม ได้เลย

 

 

Related posts