อนุสัญญา C188 , ประชุมพันธกรณีหลังลงนาม

 

 

ทุกวันจันทร์ติดตามข่าวคราวด้านแรงงาน หลังจากการลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญา C188 เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ที่กรุงเจนีวา-ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ความเคลือบแคลงระแวงสงสัย-ระหว่าง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือILO กระทรวงแรงงาน และสมาคมประมงทะเล…เริ่มหมดไป ครบ 43 วันพอดีค่ะ..มีการประชุม..ก้าวต่อไปหลังจากลงนามอนุสัญญาแล้ว..จะมีกฎหมายอะไรตามมา…. และที่สำคัญนะค่ะ- ครบรอบ 100 ปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ-เชิญนายกรัฐมนตรีไปกล่าวสุนทรพจน์-ที่กรุงเจนีวาด้วย ค่ะ… ( เชิญประชุมC188 ) หลังจากเดินทางไปให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ C188 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์…ความเคลือบแคลงสงสัยด้านแรงงานประมง..ระหว่างILO กับกระทรวงแรงงาน และสมาคมประมงทะเล เริ่มหมดไป 43วันต่อมาคือวันนี้..พลตำรวจเอก.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน-ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ.2550 ( ค.ศ.2007 ) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกับ Mr.Gramme Buckley ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว ภายหลังการให้สัตยาบัน และรายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. …. และการออกกฎหมายลำดับรอง…ซึ่งกฎหมายแรงงาน-มีหลายหน่วยงาน-อาทิ-กระทรวงแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า กำกัลดูแลจะมีผลบะงคับใช้ภายใน 180 วัน ก็ประมาณเดือนตุลาคม-พศจิกายนปีนี้ ( กม.จะมีผลบังคับใช้ตุลาคม-พฤศจิกายน นี้ ) พลตำรวจเอก.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า

 

1.ILOชื่มชมไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมง

2.เชิญนายกรัฐมนตรีน่วมเปิดงาน100ปีสถาปนาILO

3.ILOจะสนับสนุนไทยในการเป็นประธานอาเซียน

4.แจ้งความคืบหน้ากฎหมายแรงงานหลายฉบับผ่านวาระ3จะมีผลบังคับใช้ 180 วันประมาณเดือนตุบลคม-พฤศจิกายน

5.รับฟังความเห็นILOและสมาคมประมง

6.เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานประมงที่ขาดแคลน

7.ให้ข้อสังเกตกฎหมายบางฉบับยังแยกหน่วยงานกำกับดูแล-ขาดเอกภาพ

8.ชื่นชมไทยที่แก้ไขปัญหาแบบไตรภาคี-รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง

 

ส่วนข้อเสนอชาวประมง 14 ข้อที่ประท้วงจนทะเลเดือดนั้น..ตอบสนองได้แล้ 12 ข้อ ครับ พี่น้องชาวประมงสบายใจได้ ยังไงก็ให้ทดลองทำไปก่อน แล้วค่อยมาประเมินผลปรับแก้กันทีหลังได้ครับ แล้วทะเลจะเดือดอีกไหม-นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทย-บอก-ตอนนี้เข้าใจกันดีหมดแล้วทั้งILO กระทรวงแรงงาน และกลุ่ม NGO ก็สงบลงแล้ว ครับ

 

( ช่วง..ถามแรงตอบแรง ) เมื่อจะเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยไปร่วม 100 ปีสถาปนาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ…ก็ถามตรงๆว่าไทยจะได้ประโยชน์อะไรกับการไปร่วมงาน..ได้กล่าวสุนทรพจน์ไหม..คำถามนี้เล่นเอา-ท่านพลตำรวจเอกอดุลย์-ยกนิ้วชี้..เยี่ยม..อมยิ้มอยู่ในที ฟังนายนาย Gramme Buckley ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว ตอบครับ… ประเทศไทยเป็น1ในประเทศแรกเริ่มที่ลงนามร่วมก่อตั้ง-องค์การแรงงานระหว่างประเทศ..ปีนี้ครบ 100 ปี ทั้งแรงงานไทยและILO ครับ เจ้านาย ปู๊นๆๆๆ

 

 

 

Related posts