“หลักสี่” จัดฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะ สร้างรายได้ให้ประชาชน

 

“หลักสี่” จัดฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะ สร้างรายได้ให้ประชาชน : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา น้อยเกษม และพันจ่าอากาศโท ยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้น รุ่นที่ 1 ซึ่งฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องเปรมประชากร ชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่ โดยในวันนี้จัดอบรม 4 วิชา ได้แก่ ทำเบเกอรี่ ประดิษฐ์ของชำร่วย งานเพ้นท์ และดอกไม้ประดิษฐ์จากดินวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพัณณิตา ไชยสาคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดหาสถานที่ฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้สนใจได้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดหาหลักสูตรที่จะช่วยต่อยอดวิชาชีพที่ได้ฝึกอบรมไป เช่น การค้าขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจของตนเองต่อไป

 

 

  

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.prbangkok.com

 

 

 

Related posts