รัฐสภาแห่งใหม่ปัจจุบันยังไม่เสร็จ งบประมาณก่อสร้าง 12,000 ล้านบาท

 

 

 

 

นี่คือ..รัฐสภาแห่งใหม่ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 12,000 ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่เสร็จ ไม่ทราบว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านชุดปัจจุบันที่กำลังจะมีในปี พ.ศ. 2562 นี้ จะมีโอกาศได้ใช้รัฐสภาแห่งใหม่นี้มั๊ยน้อ…ขยายสัญญาครั้งที่ 3 ถึง 15 ธ้นวาคม 2562 หวังว่าจะเสร็จทันได้ตัดริบบื้นเปิดป้ายกันนะครับเจ้านายยยยยย…ปู้น..ปู้น..ทีมงานป๋าแหง็มทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ด ไม่รู้จักเหนื่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts