ความเป็นมาของเทศกาลวันเช็งเม้ง

 

ปีนี้-เทศกาลวันเช็งเม้ง-หรือวันไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษ เริ่มในวันที่ 5 เมษายน 2562
ซึ่งปกติ วันเช็งเม้ง..จะเริ่มก่อน 3 วัน และหลังอีก 3 วัน…ดังนั้นจึงเริ่มวันที่ 2 เมษายน ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562
วันเช็งเม้งถือว่าเป็นวันกตัญญูกตเวทิตา ต่อบรรพบุรุษ..ซึ่งก็ตรงกับความเชื่อของ 3 ศาสนา-ค่ะ…คือศาสนา-พุทธ-เต๋า และ-ขงจื๊อ…ที่ต้องการให้ทุกคนมีความกตัญญูกตเวทิตา-ต่อบรรพบุรุษ
เรื่องราวเป็นอย่างไร ติดตามเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหง็ม ได้เลย นะครับ

 

 

 

 

Related posts