มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาสนับสนุนประจำปีให้แก่ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562  ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มอบหมายให้ คุณ วุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นผู้แทน

 

 

มอบทุนการศึกษา สนับสนุน ประจำปีให้แก่ บุตร ธิดา ของสมาชิก สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ โดยมีคุณ มนูณ พุฒทอง ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ เป็นผู้รับมอบ และในโอกาศ นี้ คุณ มนูณ พุฒทอง ได้มอบเงินส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน การศึกษาในนามของร้านอาหาร ยกยอ มารีน่า ให้แก่ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ จำนวนหนึ่งอีกด้วย ทางสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯโดย คุณ สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯขอขอบคุณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณศิริพร กระจ่างหล้าผช.หน.แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้ประสานงานในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยดี

 

 

 

Related posts