แรงงานจับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำ

 

แรงงานจับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำ จัดกิจกรรมโปรโมทหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม

มีดาราสาวแพนเค้กร่วมเสวนาส่งเสริมความงามอย่างมือโปร

 

 

เมื่อวันที่ 5. เมษายน 2562.
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมเสริมทักษะยุวแรงงานและ ประชาชนทั่วไป สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โรงเรียนเสริมสวยชลาชล และบริษัท เอส.ชี.
เสรีชัยบิวตี้ จำกัด ตามนโยบาย 3. A ของกระทรวง และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20. ปี(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งกำหนดการพัฒนาและเสริม

 

สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวืต การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โลกของการทำงาน รวมทั้งทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างทั้วถึง
สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั้นคงแก่แรงงาน เพื่อส่งเสริม

 

สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพสาขาภาคบริการให้กับแรงงาน เพื่อให้ความรู้ ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ต่อไป.พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อาชีพช่างแต่งผม เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ บุคลิกภาพ
ซึ่งบุคคลทุกเพศทุกวัยต้องใช้บริการกันเป็นประจำ
จึงสร้างรายได้ให้ แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพได้เป็นที่น่าพอใจ ..

 

 

 

 

Related posts