ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

 

ข่าวเกาะขบวนรถไบรท์ 17 เมย.2562
/////////////////////////////////////////
(พิธีกร-ผู้ประกาศคนสวย.โปรยหัว)
เป็นประจำทุกวันพุธ-ป๋าแหง็มจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา..วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น… เชื่อว่า-ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน..
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า..ได้ตรัสถึงอานิสงส์-ของการบวช มีมากมาย..
ชาวไทยพุทธ-ก็นิยมบวชเณรสามภาคฤดูร้อนในช่วงนี้…ส่วนชาวไตใหญ่..เรียกบวชสามเณรว่า-ปอยส่างลอง-
ป๋าแหง็ม-มีเพื่อนเป็นชาวไตใหญ่..เกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป่าแหง็ม ได้เลย คร้า
///////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

Related posts