“พระจันทร์ขาว” ปรากฏการณ์สุดทึ่ง ในพิธีบอกกล่าวการจัดสร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

“พระจันทร์ขาว” ปรากฏการณ์สุดทึ่ง ของ “เทพเจ้าด่านขุนทด” ในพิธีบอกก…

Read More

ขอเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 70 ปี ของพระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (ทอง สุทธสีโล)

  ขอเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 70 ปี ขอ…

Read More

วัดพนัญเชิงวรวิหาร-พระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัดเก่า

วัดพนัญเชิงวรวิหาร-พระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัดเก่า ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งเป็นพระพุท…

Read More

ล่องน้ำปิงขึ้นไหว้สาพระบรมธาตุแก่งสร้อย

  ประเพณีไหว้สา..พระบรมธาตุแก่งสร้อย วัดพระธาตุแก่งสร้อย วัดที่มีความสำคัญแห่งลุมแม่น…

Read More