ขอเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 70 ปี ของพระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (ทอง สุทธสีโล)

  ขอเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 70 ปี ขอ…

Read More

วัดพนัญเชิงวรวิหาร-พระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัดเก่า

วัดพนัญเชิงวรวิหาร-พระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัดเก่า ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งเป็นพระพุท…

Read More

ล่องน้ำปิงขึ้นไหว้สาพระบรมธาตุแก่งสร้อย

  ประเพณีไหว้สา..พระบรมธาตุแก่งสร้อย วัดพระธาตุแก่งสร้อย วัดที่มีความสำคัญแห่งลุมแม่น…

Read More

ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย นับ​ถอยหลัง​อีก​ 5 วัน​

  นับ​ถอยหลัง​อีก​ 5 วัน​ (ห้าวัน)​   ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1…

Read More