นักธุรกิจจีนลุยพบปะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ในจังหวัดนครราชสีมาจัดหาสินค้าส่งตรงถึงจีน

นักธุรกิจจีนลุยพบปะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ในจังหวัดนครราชสีมาจัดหาสินค้าส่ง…

Read More