ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.1 การรอนสิทธิ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานคืออะไร ?

ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.1 การรอนสิทธิ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานคืออะไร ?

 

https://www.facebook.com/powerfundpage/videos/2322808631334515/

ข้อมูลข่าวสาร สำคัญ จาก กกพ. การรอนสิทธิ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานคืออะไร การก่อสร้างโครงข่ายพลังงานช่วยส่งผ่านกระแสไฟฟ้า จากแหล่งผลิตไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของประเทศ จำเป็นต้องพาดผ่านที่ดินของประชาชน ทำให้เกิดการรอนสิทธิ์ผู้ครอบครอง จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ ที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลให้การรอนสิทธิ์เหล่านี้เป็นไปอย่าง เป็นธรรม

https://www.facebook.com/155367977855088/posts/2327022287356302/

ตอนที่1 การรอนสิทธิ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานคืออะไร

ตอนที่1 การรอนสิทธิ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานคืออะไร การก่อสร้างโครงข่ายพลังงานช่วยส่งผ่านกระแสไฟฟ้า จากแหล่งผลิตไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของประเทศ จำเป็นต้องพาดผ่านที่ดินของประชาชน ทำให้เกิดการรอนสิทธิ์ผู้ครอบครอง จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ ที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลให้การรอนสิทธิ์เหล่านี้เป็นไปอย่าง เป็นธรรม

โพสต์โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019

 

 

 

 

 

Related posts