นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “วะช่องโค” หรือ “โกรกมะเขือ” ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “วะช่องโค” หรือ “โกรกมะเขือ” ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด โดยมี ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา , สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , นายอำเภอด่านขุนทด , ปลัดอำเภอ , ทหารชุดรักษาความสงบประจำอำเภอด่านขุนทด , อบต.กุดพิมาน หินดาด ห้วยบง , กำนันตำบลกุดพิมาน หินดาด ห้วยบง และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน หินดาด ห้วยบง พร้อมด้วยราษฎร อีกจำนวน 21 ราย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มราษฎรดังกล่าว สรุปผลการประชุม


1.ราษฎรได้ทำสัญญาเช่าที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยกับทางธนารักษ์ จว นม เรียบร้อย
2.ราษฎรประสงค์เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงชนบท กับทาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช)พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะทำงานฯและพอช.ได้นัดประชุมและจัดทำข้อมูลชุมชน/ข้อบังคับชุมชนร่วมกับราษฎรอีกครั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 

ภาพ-ข่าว แฟร้ง  ด่านขุนทด

 

Related posts