วัดพนัญเชิงวรวิหาร-พระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัดเก่า

วัดพนัญเชิงวรวิหาร-พระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัดเก่า ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งเป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นปิดทองในศิลปะ แบบอู่ทองปางมารวิชัย

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1867. ก่อนการสถาปนา กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (พ.ศ.1893)ถึง26ปี เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ คนทั่วไปจึงเรียกว่า”พระโต”หรือ”หลวงพ่อโต”ซึ่งแต่เดิมก็ประทับอยู่กลางแจ้ง ตามธรรมเนียมโบราณที่ไม่ได้สร้างวิหาร พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพราะต้องการอวดความสง่างามขององค์พระพุทธปฏิมาทุกด้าน ทุกมุมให้เห็นได้จากใกล้และใกล ศาสนิกชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศนับถือ”หลวงพ่อโต”เป็น”ซ่ำปอฮุดกง”เจ้าผู้คุ้มครองคนเดินด้วยเรือสำเภา

วัดพนัญเชิงวรวิหารแม้จะเป็นวัดโบราณ แต่ก็ไม่เคยร้าง ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอด จนถึงปัจจุบัน ภายในวัดจึงประกอบด้วยสถาปัตยกรรมไทย หลายสมัย และภูมิทัศน์ที่เปรี่ยนแปลงไป พร้อมสิ่งอำนวยความสดวก สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการสักการะบูชาของศาสนิกชนและผู้เข้ามาศึกษา หาควสมรู้ ทั่วไปสถานที่ตั่งของวัดนี้ เกี่ยวพันกับตำนานรักระหว่างเจ้าชาย สายน้ำผึ่ง และ เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก พระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนอีกด้วย จากทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ด..ไม่รู้จักเหนื่อย…

Related posts