นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดและพบปะกับพี่น้องประชาชน

นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดและพบปะกับพี่น้องประชาชน

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน.สนง.ปภ.สาขาปากช่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดและพบปะกับพี่น้องประชาชน บ้านกุดนางทอหูก บ้านกุดพญา และบ้านนาโคกพัฒนา ตำบลหินดาด ในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนและติดตามการเจาะบาดาลทั้ง 2 บ้าน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts