ขอเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 70 ปี ของพระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (ทอง สุทธสีโล)

 

ขอเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 70 ปี ของพระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (ทอง สุทธสีโล)

                   “หลวงพ่อคูณ นั่งยอง หลวงพ่อทอง นั่งจาร” ขอเชิญศิษยานุศิษย ์ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 70 ปี ของพระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (ทอง สุทธสีโล) ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ มณฑลพิธีวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด


ในเวลา13.00 ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ.มณฑลพิธีวัดบ้านไร่ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา มีพิธีมอบทุนให้แก่หน่วยงาน และองค์กรการกุศลต่างๆ จำนวน 297 ทุน ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทดประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้อำเภอด่านขุนทดและคณะกรรมการวัดบ้านไร่ จึงขอเชิญท่านพร้อมด้วย
ประชาชนทั่วไป ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

Related posts