วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมทำข่าวงานวัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญร่วมทำข่าวงาน “วัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน “วัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน” ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร โดยเชิญเชฟชื่อดังจากสมาพันธ์อาหารจีนโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมปรุงอาหารกับเชฟชาวไทย กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ ชั้น ๒๔ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Ms. Chang Yu Meng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัคราราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมงาน กำหนดการตามแนบ

ขอเชิญร่วมทำข่าว

งานวัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน

วันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ ชั้น ๒๔

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

 

 ๑๔.๓๐  น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
๑๕.๐๐  น.

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารและสายสัมพันธ์ไทย-จีน โดย

 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Ms. Chang Yu Meng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

 

 

๑๕.๓๐ น.

 

 

๑๗.๐๐ น.

Mr. Wang Hai Dong รองเลขาธิการสมาพันธ์อาหารจีนโลกเขตปักกิ่ง

ตัวแทนเชฟจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ถ่ายภาพร่วมกัน

ทีมเชฟไทยและทีมเชฟจีน ปรุงอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน พร้อมชวนชิมเมนูพิเศษ โดยทีมเชฟอาหารจีนระดับโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับทีมเชฟจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

สื่อมวลชนสัมภาษณ์

จบงาน

*** หมายเหตุ : การแต่งกาย Theme ตรุษจีน หรือเสื้อแดง

Related posts