วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนในประเทศไทย

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีกล่าวอำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30-19.00 น. ณ เวทีกลาง สยามสแควร์ ซอย 5-7 กรุงเทพมหานคร โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวคำอวยพร

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ณ เวทีกลาง สยามสแควร์ ซอย ๕-๗

 

๑๖.๓๐ น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
๑๗.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
ชมการแสดงชุดพิเศษในพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

• ชุดการแสดงพิเศษ จากประเทศไทย

• ชุดการแสดงพิเศษ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน

นายหลู่ย์ เจี้ยน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

กล่าวอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน

พิธีมอบของที่ระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน,

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ บันทึกภาพร่วมกัน

ชมการแสดงชุดพิเศษจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (๑.๓๐ ชั่วโมง)
๑๙.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒

*** หมายเหตุ : ๑. การแต่งกายผ้าไทย หรือสูทสากลโทนสีสุภาพ

                          ๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Related posts