สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. อวดผลงานธนาคารปูม้า ยกทัพปูม้า บุกไอคอนสยาม จัดงาน ตลาดนัด “ปูม้า…บุกกรุง” ขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 มกราคม 2563 ณ บริเวณ ลานสุขสยาม

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. อวดผลงานธนาคารปูม้า ยกทัพปูม้า บุกไอคอนสยาม


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนชายฝั่งจำนวน 500 ชุมชน ภายในเวลา 2 ปี เพื่อขยายผลเพิ่มทรัพยากรปูม้า ขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือด้านการตลาดและพาณิชย์ รวมถึงความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางทะเล เช่น การฟื้นฟู การอนุรักษ์ โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ นั้น หลังจากที่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมประมง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ชายฝั่ง พบว่า ชาวประมงจับปูม้าได้เพิ่มมากขึ้น และพบลูกปูม้าวัยอ่อนบริเวณชายหาด และป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการทำอาชีพปูม้าอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการว่างงาน เกิดการเพิ่มรายได้ ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 


จากความสำเร็จดังกล่าวสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจึงได้จัดงาน ตลาดนัด “ปูม้า…บุกกรุง” ขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 มกราคม 2563 ณ บริเวณ ลานสุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับปูม้าและสินค้าประมงแปรรูป รวมถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของชาวประมงพื้นบ้านในการทำธนาคารปูม้า เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ด้วยการไม่จับ ไม่ซื้อ ไม่กิน แม่ปูไข่นอกกระดองและปูม้าตัวเล็ก


ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการธนาคารปูม้า “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้ในการขยายผลธนาคารปูม้าโดยชุมชนชาวประมง รวมถึงการเชื่อมโยงกับ BCG การแข่งขันการทำอาหารของผู้เข้าชมงาน จากวัตถุดิบปูม้า พร้อมสาธิตการทำอาหารจากปูม้า โดยเชฟมืออาชีพ การสาธิตเชิงปฏิบัติการอาทิ บาติกเพ้นท์ ปูนพลาสเตอร์ระบายสี และถุงผ้ารักษ์โลก ชมฟรี Live Concert จากศิลปินชั้นนำอีกมากมายอาทิ พลอย The Voice (วันที่ 16 มกราคม) หญิง ธิติกานต์ (วันที่ 17 มกราคม) ครูนนท์ อารัญ (วันที่18 มกราคม) และปาล์มมี่ ก๊อปปี้โชว์ (วันที่ 19 มกราคม)

 


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานและเลือกซื้อปูม้าและสินค้าประมงแปรรูปจากชาวประมงในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18:00 น. ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพิธี พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้พบกับนักแสดงหนุ่มตัวแทนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงที่จะมาร่วมพูดคุยถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดปูม้า…บุกกรุง” มากินปูม้าสดโดยไม่ต้องไปไกลถึงแพ ได้ที่บริเวณลานสุขสยาม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. – 22:00 น. เป็นต้นไป

Related posts