ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างวัด

พุทธานุสสติ วิปัสสนา
ม.10บ.หนองฉิม ต.หนองฉิม
อ.เนินสง่า #ชัยภูมิ

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างวัด ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 16 ไร่ 1,920,000บาท
โดยคิดเป็นตารางวาละ 300 บาท 6,400 ตารางวา

 

#ท่านที่ซื้อที่ดินถวายวัดจะได้รับใบโฉนดด้วย

พระอาจารย์ฝากมายังศิษยานุศิษย์ทุกท่านเพื่อบำรุงและสืบสานต่อพระพุทธศาสนาไปเป็น #อานิสงฆ์ไม่มีที่สิ้นสุดหาประมาณมิได้
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็น #เจ้าภาพซื้อที่ดินถวายสร้างวัด        เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 

 

 

*** ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยจงคุ้มครองทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ

ติดต่อโทร
092-693-2397
พระสมชาย ปริสุทุโธ
สอบถามเพิ่มเติมกับพระอาจารย์ท่านได้ค่ะ

Related posts