ไวรัสโคโรนา: รัฐบาลอินเดียระงับการออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติทั้งหมด สกัดโควิด-19

รัฐบาลอินเดียประกาศระงับออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติทั้งหมด ยกเว้นวีซ่าบางประเภทที่ออกให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

มาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. -15 เม.ย. 2563 โดยอินเดียจะระงับการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งหมด เช่นเดียวกับระงับฟรีวีซ่าที่ให้กับชาวอินเดียโพ้นทะเล อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่ได้บังคับใช้กับนักการทูต เจ้าหน้าที่ องค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงวีซ่าทำงานตามสัญญาจ้างและโครงการ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้ก็อาจจะต้องถูกกักตัว 14 วันเช่นกัน นอกจากนี้ ก็ยังมีคำเตือนพลเมืองอินเดียให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็น

มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสในอินเดียแล้วกว่า 60 ราย แม้รัฐมนตรีสาธารณสุขอินเดียจะบอกว่า อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่เตรียมการรับการระบาดของโรค แต่ก็มีความกังวลถึงความพร้อมของอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาการระบาด ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่ามาตรการระงับออกวีซ่าจะส่งผลกระทบหนักต่อหลายภาคเศรษฐกิจหลักของอินเดีย

โดยก่อนหน้านี้สายการบินชั้นนำในประเทศอย่าง IndiGo คาดว่ารายได้ในไตรมาสแรกของปีจะกระทบอย่างหนักเพราะไวรัส ส่วนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีคำเตือนถึงผลกระทบต่อการผลิตเช่นกัน เนื่องจากร้อยละ 10 ของวัตถุดิบมาจากจีน ขณะที่มูดีส์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3

ทั้งนี้ อินเดียยังได้มีคำสั่งปิดพรมแดนที่ติดกับเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปจนกว่าจะมีคำสั่งออกมาเพิ่มเติม แม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อในพม่าก็ตาม

Related posts