งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน วันที่ 9–12 กุมภาพันธ์ 2562

‘ปราสาทรวงข้าว’ จากรวงข้าวสู่ปราสาทศรัทธาของคนกาฬสินธุ์

หลังฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ต่างพากันทะยอยขนรวงข้าวมา “โฮม” หรือรวมกันไว้ที่วัด เพื่อสืบสานประเพณี งานบุญคูณลาน ฮีตเดือนยี่ หรือจารีตเดือน 2 ประเพณีกราบไหว้บูชาพระแม่โพสพ เทพีแห่งท้องนา ผู้ประทานข้าวให้สมบูรณ์พูนผล หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน และทำนุบำรุงพุทธศาสนาในดินแดนอีสาน

จากการโฮมรวมข้าวกัน ทำพิธีบูชาพระแม่โพสพและถวายวัดตามฮีตอีสานที่มีมาแต่ดั้งเดิม
แรงศรัทธาได้ทำให้ผู้คนในตำบลเหนือพัฒนางานประเพณีสู่การสร้าง ‘ปราสาทรวงข้าว’ ในปี พ.ศ. 2537

นานกว่า 20 ปีที่ชาวบ้านตำบลเหนือร่วมแรงร่วมใจกัน เนรมิตปราสาทหลังงามขึ้นทุกปี ด้วยรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวขึ้นจากท้องนาก่อสร้างโครงไม้ไผ่ขึ้นมา ขนข้าวมารวมกันแล้วค่อยๆ มัดรวมรวงข้าวขึ้นเป็นช่อ ก่อนนำขึ้นผูก ตกแต่งตามโครงสร้างปราสาทหลังงาม แล้วประดับประดาจนสวยงามตระการตา

เรียกได้ว่าเป็นงานประเพณีที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวชม สัมผัสแรงศรัทธา และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปราสาทรวงข้าว ร่วมกับคนในพื้นที่ตำบลเหนือได้ตั้งแต่ช่วงที่มีการก่อสร้างคือ ช่วงเดือนมกราคมจนกระทั่งวันงานบุญใหญ่
โดยในปีนี้ #งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน ได้ถูกกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วัดเศวตวันวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

#สอบถามรายละเอียดข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ :
ททท.สำนักงานขอนแก่น
(รับผิดชอบพื้นที่การตลาดท่องเที่ยวจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม)
277/20-21 ถ.กลางเมือง (ถ.รอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5
โทรสาร 0 4322 7717, 0 4322 7719

Related posts