สภ.เมืองน่าน จ.น่าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สภ.เมืองน่าน จ.น่านได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในเบื้องต้น
1. ได้กำชับ จนท.ตำรวจ ตรวจสอบการกักตุนสินค้าในพื้นที่ และการขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
2. กำชับ จนท.ซักถาม สอบถาม คัดกรอง และติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสนับสนุนสาธารณสุข
3. จัดเจล แอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ เพื่อบริการ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ และข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่
4. กำชับให้ จนท.ทุกนายสวมหน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

Related posts