งานปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี บวช ชีพราห์ม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ที่พักสงฆ์พุทธานุสสติขอเชิญพุทธมามกะร่วมปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี บวช ชีพราห์ม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒      ณ บ.หนองฉิม ม.10 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

ขอเรียนเชิญงานปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี บวช ชีพราห์ม

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ.ที่พักสงฆ์พุทธานุสสติ ม.๑๐ บ.หนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยจงคุ้มครองทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 092-693-2397 พระสมชาย ปริสุทุโธ

Related posts