มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินจำนวนเงิน 90.000 (เก้าหมื่นบาท)ให้กับ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย)เพื่อสนับสนุน ทุนการศึกษา บุตรธิดาของสมาชิก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินจำนวนเงิน 90.000 (เก้าหมื่นบาท)ให้กับ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย)เพื่อสนับสนุน ทุนการศึกษา บุตรธิดาของสมาชิก

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น ที่ห้องรับรอง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณ วุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินจำนวนเงิน 90.000 (เก้าหมื่นบาท)ให้กับ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย)เพื่อสนับสนุน ทุนการศึกษา บุตรธิดาของสมาชิก โดยมี คุณฐานิศร์ สมิตานนท์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของสมาคมช่างภาพข่าวฯเป็นผู้รับมอบ

ต้องขอบคุณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ให้การสนันสนุนกิจกรรมของสมาคมช่างภาพข่าวฯมาด้วยดีโดยตลอด

 

Related posts