กทม.ห่วงผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง ช่วงสั่งห้ามขายเหล้า เปิดช่องทางรักษาฟรี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีกรุงเทพมหานครออกประกาศฯ ฉบับที่ 6 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 โดยมีคำสั่งให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราทั้งแบบขายส่งและขายปลีก ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมกลุ่มสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดความเสี่ยงต่อการติดโรคดังกล่าวนั้น

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน โดยแนะนำให้ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ได้ หรือเมื่อหยุดดื่มแอลกอฮอล์แล้ว จะมีอาการเหงื่อออก ตัวสั่น มือสั่น หงุดหงิด คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย สับสน หัวใจเต้นเร็ว หรือประสาทหลอน สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 68 แห่งใกล้บ้าน โดยขอคำปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สายด่วน โทร. 0 2245 4964 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related posts