สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่การกุศล “NCSWT’S Famil Rally Rally 2019” :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่การกุศล “NCSWT’S Famil Rally Rally 2019” :

 

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภา สังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯ พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ และนายสัณณ์ชัย เองตระกูล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และที่พัก ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “NCSWT’S Famil Rally Rally 2019” กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562


โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภา สังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อทำหน้าที่ลดลงหาทุน และระดมทุนบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันของคนในสังคม บริหาร การดำเนินงานโดยคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยสภาสังคมสงเคราะห์เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในรูปแบบต่างๆในแต่ละปีสภาสังคมสงเคราะห์จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปให้การสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมส่งเสริมสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม


ในปี 2562 สภาสังคมสงเคราะห์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์หาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนโดยการจัดแข่งขันแรลลี่การกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน และด้อยโอกาสทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันแรลลี่ในครั้งนี้ โดยมีศิลปิน นักร้อง นักแสดง มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ อาทิ คุณฮาย อาภาพร นครสวรรค์ คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม คุณกรเศก โคร์นิน (แอนด์ดรูว์) ศิลปินนักแสดงสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD คุณปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ (ป๊อปปี้) ไมค์ทองคำ และคุณจักรรินทร์ ศิลา (เต้ย) ไมค์ทองคำ


ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอร่ามศรี เงินวิจิตร โทร. 081-734-1794, คุณนารถฤดี จันทร์วงค์ โทร 062-775-7988, คุณระเบียบ ศิริเสโสกุล โทร 081-911-8995, และสำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทร 02-354-7533-37 ต่อ 604-607 โทรสาร 02-354-7549-50, E-mail : [email protected] / Line ID : uwthailand

Related posts