กระทรวงแรงงาน ” จับมือ ” กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

 

กระทรวงแรงงาน-จับมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..จัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

ซึ่งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ-นี้ ตั้งอยู่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..ในขณะที่-ที่กระทรวงแรงงาน ก็มีศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน-อยู่แล้ว
การทำงานของทั้ง 2 ศูนย์นี้ จะสัมพันธ์กันอย่างไร..มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน อย่างไร
ฟัง-ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน..”เฉลย”..และท่านก็ถามแรงๆๆ-ไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ทุกคน..ติดตามเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหง็ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts