เสาชิงช้าที่หน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามมีความเป็นมาอย่างไร

 

เสาชิงช้าที่หน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามมีความเป็นมาอย่างไร
พิธีโล้ชิงช้า..เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพิธีพราหมณ์ กับศาสนาพุทธ-มีความเกี่ยวเนื่องกัน-สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก-
และปัจจุบัน มีการสร้างเสาชิงช้าจำลอง-ไปประดิษฐานไว้ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร..ที่ไหนค่ะ
ติดตามเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหง็มได้เลย

 

 

 

 

 

Related posts